Hakkımızda Hizmetlerimiz Ürettiklerimiz Destek Bayilik Referanslar İletişim Ana Sayfa
 

  Firma Girişi
Kullanıcı Adı :
Parola :
   
 
Özel yazılım Geliştirme
İpekyolu yazılım ltd şti her tür yazılımı geliştirebilecek sağlam altyapı ve tecrübeye sahiptir.

Ürettiğimiz yazılımlar aynı zamanda  her kurum için  özelleştirilebilir esnek bir yapıya sahiptir.  

Sektörel bazda çıkarılmış paket programlar kurumunuzun ihtiyacını %100 karşılamayabilir. Veya program içerisinde kullanmayacağınız bir çok gereksiz bölüm olabilir. Bu karmaşık yapıda verimli kullanım sağlanamadığı gibi iş performansının da düşmesine neden olmaktadır. alternatif olarak. Firmanıza özel yazılım  pahalı bir çözüm olur diyorsanız.  

Sektör bazında Ürettiğimiz her yazılımı uygulama alanına göre firmaya özel  tasarlayarak her birini ayrı proje kapsamında değerlendiriyoruz.  

Yazılım geliştirme süreçlerimiz

Danışmanlık  

Çalışma sahası incelenerek organizasyon yapısı ve kullanım koşullarını dikkate alıp geniş kapsamlı fizibilite çalışması yapılır. Bu kapsamda altyapı gereksinimleri tespit edilir, Bütçe ve zaman dilimi belirlenir.  

Spesifikasyon  

Bu aşamada ortaya çıkarılacak ürünün tüm işlevsel özellikleri, veri biçimi ve ara yüz mimarisi ile birlikte her yönüyle teknik haritası çıkarılır.  Müşteri istek ve önerileri açık kalacak şekilde protokol hazırlanır.  

Tasarım ve Gerçekleştirimi (Implementation)    

Kullanım kolaylığı, işlevsellik ön planda olacak şekilde  ürün bileşenleri tespit edilir, güvenli veri yönetimi tabloları oluşturulur , Hiyerarşik yapıda kullanıcı yetkilendirme sistemi yapılarak temel yapı ortaya çıkarılır.  

Entegrasyon ve deneme aşaması  

Ürün tüm uygulamalarıyla test edilerek kullanım yeterliliği belirlenir. Gereksinimler doğrultusunda düzeltme ve ilaveler bu aşamada başlar. Detaylı olarak  hatalara karşı her türlü test yapılır. Kullanıcı hatalarına karşılık uyarı tabloları belirlenir.  

Ürün Destek  

Ürün tamamlanarak test aşamaları bittikten sonra aktif iletişim ile birlikte sorunsuz kullanım ve yeterli verim alınabilmesi için yerinde gerekli eğitim ve teknik destek sağlanır.  

Programlama Dilleri ve Araçlar

Java, Microsoft Visual J++, .NET platforms, C++, Microsoft Visual C++, Visual Basic, XML, MS Visual Studio .NET Java, Microsoft Visual J + +. NET platformları, C + +, Microsoft Visual C + +, Visual Basic, XML, MS Visual Studio. NET

Application/Data Design Uygulama

Veri Tasarımı SSADM and RAD, Data normalization, Database optimisation/performance tuning SSADM ve RAD, Veri normalleştirmesi, Veritabanı optimizasyonu / performans ayarlama

Development Platforms & Technologies Geliştirme Araçları ve Teknolojileri

MS Access, DAO/RDO/ADO, COM components, IIS, Biztalk Server, MS Office VBA (including outlook/exchange forms), ActiveX controls, COM+, MSMQ, MTS, MS Content Management server, Sharepoint Portal server MS Access, DAO / Rdo / ADO, COM bileşenleri, IIS, BizTalk Server, MS Office VBA (Outlook dahil / exchange formları), ActiveX denetimleri, COM +, MSMQ, MTS, MS Content Management Server, SharePoint Portal Server

Database Platforms Veritabanı Araçları

Oracle, MS Access, MS SQL server, MySQL Oracle, MS Access, MS SQL Server, MySQL
Copyright © 2009